Dziennik elektroniczny

POGODA

Mostly Cloudy

-3°C

Gołotczyzna

Mostly Cloudy

Humidity: 77%

Wind: 27.36 km/h

 • 03 Jan 2019

  Partly Cloudy 0°C -4°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 0°C -6°C

Licznik odwiedzin

269224
Dziś
Wczoraj
Ten tydzien
Pop. tydzien
Ten miesiac
Pop. miesiac
Całkowite
124
508
1807
230800
11408
15952
269224

Twoje IP: 18.232.125.29
2020-02-19 05:16

Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy

RPMA.10.03.01-14-9198/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji – od 1 maja 2018 r. do 30 września 2019 r.

pobierz plik

 „Mam zawód – mam pracę. Doskonalenie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie gwarancją sukcesu na rynku pracy”
RPMA.10.01.01-14-7339/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji – od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Miejsce realizacji – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie im. A. Świętochowskiego
Grupa docelowa – uczniowie i kadra nauczycielskiej ZS CKR w Gołotczyźnie

pobierz plik

GOŁOTCZYZNA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE -  ZAKOŃCZONE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zrealizował projekt: „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”, był to projekt partnerski realizowany przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej (Lider projektu) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Partner projektu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 02.06.2014r. do 31.08.2015r. czytaj więcej...


Projekt „Uczeń XXI wieku” realizowany był we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku czytaj więcej...


Projekt „Współpraca się opłaca”,
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Czas realizacji projektu: od 02-01-2012r. do 31-12-2013r. czytaj więcej....


Projekt „Start bez ograniczeń – wyrównywanie szans edukacyjnych”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, czas realizacji projektu: wrzesień 2010- lipiec 2011. czytaj więcej...


Projekty realizowane w ramach programu Leonrado da Vinci IVT czytaj więcej...


Od 1 marca 2011r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie realizowany był projekt Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia. czytaj więcej...

 

 

 

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

 

GOŁOTCZYZNA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU"EKO - obserwatorium"

budowa zegara fenologicznego na terenie ścieżki edukacyjnej w ZSCKR w Gołotczyźnie

Teren wokół szkoły wraz z 92 ha gospodarstwem zapewnia olbrzymie i niewyczerpane możliwości edukowania młodych i doskonalenia starszych pokoleń. Na potrzeby edukacji ekologicznej powstały trzy nowocześnie wyposażone sale, wiata edukacyjna i multimedialane "Eko - obserwatorium"  

Więcej informacji na temat "Eko - obserwatorium" w broszurze:   pobierz plik

 

Zegar fenologiczny jest zegarem otaczającej nas przyrody, to inaczej zegar wskazujący zmienność fizjologiczno- morfologiczną roślin oraz innych wybranych elementów środowiska przyrodniczego na danym terenie w zależności od pory dnia oraz pory roku. 

Zegar fenologiczny na terenie ZS CKR w Gołotczyźnie stał się zatem naturalną kontynuacją i dopełnieniem funkcji ścieżek edukacyjnych, założonych w poprzednich dwóch latach.  


Budowa ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność  flory i fauny w kompleksie  parkowym ZSCKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - etap I”, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 130.000,00 zł


 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
 

Prace nad ścieżką ekologiczną pomału zbliżają się do końca.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszego szkolnego ogrodu oraz zachęcamy do spaceru w realu:)

 galeria zdjęć


ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
W naszej szkole trwa praca nad ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ.
Ścieżka została zaprojektowana na terenie ZS CKR w Gołotczyźnie i prowadzi przez najciekawsze pod względem krajobrazowym, kompozycyjnym, ekologicznym i przyrodniczym miejsca naszego ponad 100 - letniego parku i arboretum. Ścieżka ma długość około 2 km a wzdłuż trasy znajdzie się 12 stanowisk.
W wrześniu zaprezentujemy efekt końcowy prac.

galeria zdjęć


PLATFORMA EDUKACYJNA OZE
 

13.10.2015r. firma JANPOL dostarczyła do naszej szkoły "Mobilną Platformę Edukacyjną OZE". Platforma ta zawiera cztery odnawialne źródła energii: kolektor słoneczny, powietrzną pompę ciepła, panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową.
Firma przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi, zasad działania bezpiecznego użytkowania platformy.
Pan Mirosław Przeradzki przeprowadził pogadankę dla uczniów klasy I i II Technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej. 
galeria zdjęć


 

"Przebudowa kotłowni"
 

W naszej szkole trwają prace nad "Przebudową kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

galeria zdjęć1


galeria zdjęć2

 

 

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

 

 

Gołotczyzna, 17.10.2019 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczy w programie Erasmus+. W ramach  Akcji 1 KA1 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pn. „Z sukcesem wejść na rynek pracy – staże zagraniczne dla uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie” NR 2018-1-PL01-KA102-048640

Okres realizacji od 30-12-2018 do 29-12-2020

Głównym celem Programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie 76 uczniów z różnych klas i zawodów odbędzie dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy. Młodzież wyjedzie do zagranicznych ośrodków, przedsiębiorstw po nową wiedzę i kompetencje. Miejsca odbywania staży: Włochy, Niemcy i Dania. Ponadto celem programu jest promowanie nauki języków obcych.

 


Project Erasmus +

Title STEP (Share, Test, Exchange, Practise)

No 2016-1-FR01-KA219-023869_3

 

Projekt  jest realizowany przez 6 szkół średnich z 5 krajów europejskich (Luksemburg, Polska, Holandia, Niemcy i Francja) i umożliwia uczniom  wymieniać, tworzyć i wdrażać  projekty techniczne i zawodowe zgodnie z ich zawodami. W pierwszym roku trwania projektu prace dotyczą projektowania i przekształtowania dużego pustego, betonowego zbiornika, zlokalizowanego w  jednej z francuskich szkół, w przestrzeń rekreacyjną. Uczniowie będą pracować zgodnie z ich kompetencjami w sektorze zielonym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, kwiaciarstwo, leśnictwo, rolnictwo, środowisko naturalne ...) w odniesieniu do ich wiedzy teoretycznej, wymiany wyników ich prac by ostatecznie sfinalizować produkt projektu – zagospodarowanie przestrzeni od projektu po wykonanie.

             Wszystkie te zadania pozwolą uczniom  poznać metodologię projektu, umożliwiając im wizualizację wszystkich kolejnych kroków. Zespół luksemburskich uczniów i nauczycieli przedstawi przykład technicznego samouczka wideo opartego na filmach wykonanych podczas realizacji zagospodarowania zbiornika, co staje się narzędziem powszechnie stosowanym w ich szkole. Następnie, w drugim roku, nauczyciel ze szkoły w  Luksemburgu będzie szkolił kilkoro nauczycieli ze szkół partnerskich, którzy opanują tę metodę i wprowadzą ją do swej praktyki dydaktycznej. Powstałe samouczki zostaną przetestowane i ocenione wspólnie pod koniec roku w szkole w Luksemburgu.

czytaj więcej o projekcie

 galeria zdjęć  Francja 2017 

galeria zdjęć - Preparing Meeting of the Carrefour 2018 in Luxembourg

 


Dzięki udziałowi w projekcie 54 osoby z różnych klas i zawodów wyjadą do zagranicznych ośrodków, przedsiębiorstw po nową wiedzę i kompetencje.  

Zespół Szkół w Gołotczyźnie bardzo aktywnie uczestniczy w konferencjach, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Jest to doskonała okazja do prezentacji naszych projektów i osiągniętych rezultatów. Szkoła włącza się do wszelkich przedsięwzięć i wydarzeń, które są okazją do zaprezentowania osiągnięć i efektów projektów na jak najszerszym forum. W wydarzeniach tych uczestniczą osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe, np. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący szkołę, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Kuratorium Oświaty, zawsze zapraszamy FRSE, KOWEZIU, IBE. Dzięki temu rozszerzamy wpływ projektu  na osoby odpowiedzialne za edukację zawodową, zyskujemy głos i wpływ na to co się dzieje w szkolnictwie zawodowym.

Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie bardzo chętnie angażują się w projekty szkoleniowe,  wymiany międzynarodowe, uczą się języków obcych, nawiązują i podtrzymują kontakty z rówieśnikami z całej Europy.

Szkoła aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+. W ramach  Akcji 1 KA1 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pn. „Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie” NR 2017-1-PL01-KA102-036253

  

 • Grupa uczniów i uczennic z technikum weterynarii, rolniczego i agrobiznesu przejdzie szkolenie z zakresu opieki nad zwierzętami, zgodnie z najnowszymi kierunkami hodowli, zasadami zachowania dobrostanu stada w DUELA w Nienburgu, w Niemczech.

Czytaj więcej…

Galeria zdjęć

 


 • Grupa uczniów technikum rolniczego i technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej wyjedzie na staż w celu praktycznego poznania wykorzystywania energii w rolnictwie. Staż odbędzie się w ILLUT – ośrodku w Paulinauen koło Berlina.

Grupa wyjedzie we IX 2018r.

 


 • Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych odbędą kolejne staż w reatsauracjach, hotelach i pasticeriach w Vicenzie, we Włoszech.

Czytaj więcej…

galeria zdjęć 1

 

 


Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie bardzo chętnie angażują się w projekty szkoleniowe,  wymiany międzynarodowe, uczą się języków obcych, nawiązują i podtrzymują kontakty z rówieśnikami z całej Europy.

 • Szkoła aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+. W ramach  Akcji 1 KA1 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pn. „Europejskie staże szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie” realizuje kolejny już projekt Nr 2016-1-PL01-KA102-025282.

Partnerzy szkoły to sprawdzone i doświadczone ośrodki szkoleniowe i zakłady pracy.  W 2017 i 2018 roku 72 uczniów i uczennic wyjechało  po nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności w zawodach prowadzonych w ZSCKR w Gołotczyźnie.

Grupa 18 uczniów i uczennic z technikum  żywienia i usług  gastronomicznych odbyła praktyki w zakładach gastronomicznych i hotelach w Vicenzie. Organizacja staży zapewniła uczniom poznanie receptur w tradycyjnej kuchni włoskiej, regionu Trydentu. Pracujący w hotelach mieli niepowtarzalną możliwość nabywania umiejętności pracy w recepcji, kuchni czy restauracji hotelowej.

Czytaj więcej….

galeria zdjęć 1

galeria zdjęć 2

galeria zdjęć 3

galeria zdjęć 4

galeria zdjęć 5


 • 18 osobowa grupa z technikum rolniczego i urządzeń i systemów OZE wyjechała do Niemiec nastąż pn. „Technologie rolnictwa energetycznego w praktyce. Źródła energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych i efekt ekologiczny ich zastosowania”. Uczestnicy pracowali przy rozwiniętych systemach i urządzeniach energii odnawialnej. Nabyli umiejętności prowadzenia produkcji rolniczej dla energetyki odnawialnej, zakładania i konserwacji niektórych urządzeń i przede wszystkim poznali tajniki zrównoważonego wykorzystywania energii.
 • galeria zdjęć
 • galeria zdjęć
 • galeria zdjęć

Czytaj więcej…

 • Grupa 18 uczniów i uczennic  z technikum  weterynarii, rolniczego i agrobiznesu odbyła praktyki z zakresu opieki nad zwierzętami, zgodnie z najnowszymi kierunkami hodowli, zasadami zachowania dobrostanu stada.

 


Czytaj dalej…

 • Grupa 18 uczniów i uczennic z technikum architektury krajobrazu i zasadniczej szkoły w zawodzie ogrodnik zdobyła niszowe umiejętności prowadzenia różnorodnej i innowacyjnej działalności w swojej branży  na obszarach wiejskich, podmiejskich i zurbanizowanych.

Czytaj dalej …

galeria zdjęć

galeria zdjęć

galeria zdjęć

 

 

 


Project Erasmus +

Title STEP (Share, Test, Exchange, Practise)

No 2016-1-FR01-KA219-023869_3

 

czytaj więcej o projekcie


 

 

GOŁOTCZYZNA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

 

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

Adres

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organ prowadzący

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dla uczniów i rodziców

 

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć 2018

Serwis Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk